PUBLIKATIONER

Bokkapitel
- "Cadenza Improvisation in Nineteenth-Century Solo Piano Music According to Czerny, Liszt and their Contemporaries". I: Rudolf Rasch (red). Beyond Notes: Improvisation in Western Music of the Eighteenth and Nineteenth Centuries (volume 16 of the series Speculum Musicae), Turnhout: Brepols, 2011, s 163-183.

Essäer om musik

- "I händerna på Liszt", Artes nr 4/2004.

- "Variationer över Glenn Gould", Artes nr 1/2003.

- "Ett samtal med Hans Pålsson om en musikers tankar och arbete", Artes nr 2/1999.

Recensioner

- "Carl Czerny - mellan rykte och vanrykte", essärecension, i: Svensk tidskrift för musikforskning 2012, s 80-85.

- "Svenska tangenter: Svenska pianister före 1950", Svensk tidskrift för musikforskning 2012, s 130-132.

- "Kenneth Hamilton: After the Golden Age", i: Svensk tidskrift för musikforskning 2009, s 176-178.

- "Eduard Hanslick: Sämtliche Schriften. Historisch-kritische Ausgabe. Band I, 6. Aufsätze und Rezensionen 1862-1863.", i: Svensk tidskrift för musikforskning 2009, s 178-180.


FÖRELÄSNINGAR VID MUSIKFORSKARKONFERENSER

- "En systematisk fantasimetod från det tidiga 1800-talet". Musikforskning idag, Svenska samfundet för musikforskning, Linnéuniversitetet, Växjö, 11-13 juni 2014

- "Ars Combinatoria and/or Romanticism: Carl Czerny and the Free Fantasia". Musiktheorie und Ästhetik. 13. Jahreskongress der GMTH, Rostock, Tyskland, 4-6 Oktober 2013

- "Cadenza Improvisation in Solo Piano Music According to Czerny, Liszt and their Contemporaries". Beyond Notes: Improvisation in Western Music in the Eighteenth and Nineteenth Centuries, La Spezia, Italien, 15-17 Juli 2010.

- "Czerny’s Teaching of Prelude Improvisation in Die Kunst des Präludirens". 16th Biennial Conference on Nineteenth-Century Music, University of Southampton, Storbritanien, 8-11 Juli 2010.

- "Czernys idéer om kadensimprovisation i solopianomusik". Musikvetenskap idag, Samfundet för Musikforskning, Lund, 9-11 juni, 2009.

- "What do Czerny’s Preludes Tell Us about 19th Century Piano Improvisation?". Performa-09, University of Aveiro, Portugal, 14-16 maj, 2009.

- "Czerny’s Ideas About Cadenza Improvisation in Solo Piano Music: Some Suggestions and Reflections". TAGS weekend 2009, Society for Music Analysis, Durham University, Storbritanien, 1-2 maj, 2009.

- "1800-talspianistens röst". 15th Nordic Musicological Congress 2008, Musikhögskolan i Oslo, Norge, 5-8 augusti, 2008.


ÖVRIGA PUBLIKATIONER

Diverse andra publikationer

- Pianoimprovisation enligt Czerny och Liszt, D-uppsats i Musikvetenskap med konstnärlig inriktning, Örebro Universitet 2008.

- "Anteckningar kring konstnärlig forskning", i Seminarium om dans och musikalisk gestaltning som universitetsämnen, Örebro Universitet 2007.

- "Anderberg-akrostikon", essä i texthäftet till CD-skivan Carl-Olof Anderberg: Tyngdlös, Musikhögskolan i Malmö 1995.

aktuellt
musik
skrift
kalendarium
biografi
bilder
länkar
design kontakt